Gubody Ferenc Technikum, Szakképző Iskola és Szakiskola
Cím: 2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.
Tel: 06-53/500-574; Email: info@gubody.t-online.hu
 

Kezdőlap   

Hírek   

Iskolánk   

Névadónk   

Felvételi 2022/2023-re   

Nappali   

Esti   

Eseménynaptár   

Képzések   

Dokumentumok   

Emlékkönyv  

Linkek   

Elérhetőség   

Alapítvány   

 

Pályázatok   

   

 

 

 

 

 
Felvételi a 2022/2023-as tanévre
 

FELVÉTELI JEGYZÉK

Logisztikai technikus - felvételt nyert

Oktatási azonosító
72707676675
72758612311
72695049273
72788509572
72735538590
72766346873

Festő, mázoló, tapétázó - felvételt nyert

Oktatási azonosító
72619980431
72585556760
72654186442
72787784887
72808901631
72641621680
72619951663
72705747230
72629492072
72681246913
72753483267
72619957068
72760387260

Szociális ápoló és gondozó - felvételt nyert

Oktatási azonosító
72645914608
72746437246
72876106031
72621077238
72734176737
72775488241
72788398375
72785943213
72668303774
72772647219

Szobafestő - felvételt nyert

Oktatási azonosító
72645914608
72637184355
72700526255
72758310731
72641621680
72619951663
72621077238
72753483267
72701635755
72619957068

Asztalosipari szerelő - felvételt nyert

Oktatási azonosító
72758310731
72681700608
72753431260
72787463325

Szakácssegéd - felvételt nyert

Oktatási azonosító
72645914608
72637184355
72692822304
72672461484
72787793652
72621077238
72772309848
72753483267
72772647219

 


 

KÉPZÉSEINK - NAPPALI

nappali

Felvételi tájékoztatóKépzések a 2021/2022-es tanévre!

A piacgazdaság fejlődése, az Európai Unióhoz való csatlakozás új kihívást jelent a magyar társadalom munkaképes tagjainak. Azt szeretnénk, hogy nyelvtudásukkal, szaktudásukkal, műveltségükkel, élethosszig tartó tanulási képességükkel tudjanak megfelelni a munkaerőpiac új, gyorsan változó követelményeinek.

Iskolánk 2007 óta vesz részt a szakképzésben, képzéseink államilag finanszírozottak és mindegyik szak esetén államilag elismert szakmai képesítést nyújtanak. Célunk a munkaerőpiacon hasznosítható, kompetens szakképesítés megszerzése.

Iskolánkba várunk minden tanulót, nem kizáró ok, hogy hátrányos helyzetű, különböző tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küszködő (SNI, BTM, HHH), akik nappali tagozatos képzés keretén belül szeretnének érettségit, szakmát szerezni.

Az új szakképzésben sokféle irányból érkező fiatal számára teszi lehetővé, hogy a szándékaihoz és készségeikhez legjobban illeszkedő, a munkaerőpiacon jól értékesíthető tudást sajátíthassák el.

Ebbe a rendszerben az első időszakban az ágazati alapokat sajátíthatod el, iskolai tanműhelyben, majd a képzés második felében duális képzés formájában, elsősorban vállalatoknál, vállalkozóknál tudsz beletanulni a szakmai ismeretekbe.

A szakképzésben résztvevők ösztöndíjat kaphatnak, amelynek mértéke a tanulmányi eredménytől függ.

Az új iskolai rendszerű szakmai képzésben két iskolatípus van:

Technikum: A technikusi képzés 5 éves. Az első két év ágazati ismereteket adó képzése után a második ciklusban duális képzés folyik. A képzés időszakában a tanulószerződés átalakul munkaszerződéssé, amely a képzés alatt jövedelemhez juttatja a tanulót. A négy kötelező közismereti tárgyból tesznek érettségit a diákok, a technikusi szakképesítésszakmai vizsgája lesz egyben az ötödik érettségi tárgy. Így 13. év végi sikeres vizsga után két végzettséget igazoló bizonyítványt kap. Kézhez kapja az érettségi bizonyítványát, és a technikusi végzettségét igazoló oklevelét.

Szakképző iskola: A szakképző iskola 3 éves. Az első év ágazati ismereteket adó képzés, az azt követő két évben duális képzés folyik, elsősorban munkaszerződés keretén belül. A végzés után itt is nyitott a lehetőség az érettség vagy akár a technikusi képzettség megszerzésére.

Szakiskola: A szakiskola a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése, oktatása céljából a többi tanulóval sajátos nevelési igénye miatt együtthaladásra képtelen tanulókat készíti fel szakmai vizsgára és nyújt részükre a munkába álláshoz és az életkezdéshez szükséges ismereteket.

Ösztöndíjrendszer

A szakképző iskolában mindenki ösztöndíjat kap, a tanulói juttatás a jó eredményt elérő diákok esetében a technikumban a szakképző iskolában is elérheti a minimálbért. Az ösztöndíj egy részét az eredményes vizsga után egy összegben kapja meg a tanuló.

Gyakorlati oktatás

A gyakorlati oktatás 9. évfolyamon iskolai tanműhelyben valósul meg. A további két évfolyamon 10-11-ben gazdálkodó szervezetnél történik munkaszerződés keretében.

 

Felvételi a technikum 9. évfolyamára

 

Közlekedés és szállítmányozás ágazat

Logisztikai technikus

Logisztikus és szállítmányozás szakmairány

Tanulkmányi kód: 0001

Közlekedés és szállítmányozás ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszervezésével zárul. Választható szakmairányok: Logisztika és szállítmányozás, Vasúti árufuvarozás szakmairány.

A logisztikai technikus feladata a logisztikai tevékenységek megszervezése, lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása, valamint a szállítmányozási tevékenységgel kapcsolatban az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási mód kiválasztása, a szerződés megkötése, szükség szerint az útvonal megtervezése. Összehangolja az összetett fuvarozási tevékenységet és ellátja a szállítás során felmerülő raktározási, kezelési feladatokat is.

Kompetenciaelvárás: Elemzőkészség, döntésképesség, kapcsolatteremtő és fenntartó készség, szorgalom, felelősségtudat.

A szakképzettséggel rendelkező:

 • ellátja a rendelések, beszerzések, értékesítés (termék, szolgáltatás) lebonyolításában a feladatokat;
 • tervezési feladatokat végez az ellátási, készletezési, termelési folyamatokban;
 • kezeli a reklamációs eseteket;
 • elvégzi a raktárkezeléssel és vezetéssel kapcsolatos teendőket;
 • árutovábbítással kapcsolatos feladatokat végez;
 • nemzetközi szállítással, szállítmányozással kapcsolatos ügyintézői tevékenységet végez;
 • kapcsolatot tart a partnerekkel, ügyfelekkel;
 • idegen nyelvwn kommunikál szóban és írásban azonos ágazaton belül;
 • kapcsolatot tart a különböző közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel;
 • elkészíti a szállítmányozási szerződés tervezetét;
 • részt vesz a különböző fuvareszköz-, illetve árukárok kivizsgálásába, intézi a kárügyeket.

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a szállítmányozással kapcsolatos szervezőmunka, a logisztikai tervezés, szem előtt tartva az erdeményességet és hatékonyságot.

 


Felvételi a szakképző 9. évfolyamára

 

Építőipari ágazat

Festő, mázoló, tapétázó

Tanulkmányi kód: 0011

Építőipar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Festő, mázoló, tapétázó feladata a különféle alapterületek festése, mázolása, díszítése, megóvása a környezet hatásaival szemben.

A megfelelő bevonatrendszer kiválasztásához elengedhetetlen a szakszerű felületdiagnosztika, majd a felület előkezelése, előkészítése. Tevékenységét a kézi és gépi festési technológiák alkalmazásával önállóan, munkavédelmi, környezetvédelmi és biztonsági előírások szerint végzi.

Tevékenységével, a festési folyamat alkalmazásán keresztül részt vesz az építóipar technológiai folyamatokban.

Kompetenciaelvárás: Ügyes mozgás, állóképesség, jó fizikum, jó szemmérték és térlátás, kézügyesség, csapatmunka.

A szakképzettséggel rendelkező:

 • festi a felületet, tapétázza;
 • fal-, fa-, fémfelületet mázol;
 • különböző díszítőmunkákat készít;
 • felújítási munkákat végez kül- és beltérben egyaránt.

Ajánlott minden fiatal számára, aki kreatív gondolkodású, jó a kézügyessége, szeret változatos munkakörnyezetben dolgozni.

Szociális ágazat

Szociális gondozó és ápoló

Tanulkmányi kód: 0012

Szociális ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A szociális ápoló és gondozó bentlakást vagy nappali ellátását biztosító szociális intézményekben, illetve az ellátást igénylő otthoni környezetében, gondozói munkakörben végzi tevékenységét. Életkoruk, egészségi, mentális vagy fizikai állapotuk miatt segítségre szoruló (idősek, fogyatékosok, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, hajléktalansággal küzdő) személyeket ápol és gondoz.

Kompetenciaelvárás: felelősségtudat, pontosság, kapcsolatteremtő készség, empatikus készség, segítőkészség, türelmesség, tolerancia, határozottság, motiváló készség.

A szakképzettséggel rendelkező:

 • alapápolási és gondozási tevékenységeket végez felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális és/vagy egészségügyi szakember irányítása mellett. Segítséget nyújt a mindennapi életvitel biztosításában, a háztartásvitelben, háztartásgazdálkodásban, szociális ügyintézésben;
 • szükség esetén az ellátásban részesülő higiéniás szükségleteinek a kielégítésében is tevékenyen részt vesz;
 • felméri az adott ellátotti csoporthoz tartozó személy sajátos szükségleteit, a munkacsoport tagjaként részt vesz a gondozási terv elkészítésében, foglalkozások szervezésében, lebonyolításában, elvégzi a kapcsolódó adminisztrációs feladatokat;
 • ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegélynyújtásra is képes. Felismeri az ellátásban részesülő személy állapotváltozását;
 • Ismeri az egészségügyi alapellátás rfendszerét, használja az alapellátáshoz szükséges eszközöket, kezeli a feladatellátáshoz szükséges eszközöket, továbbá a gyógyászati segédeszközöket, a kényelmi eszközök szakszerű alkalmazása mellett azok karbantartására, tisztítására, az eszköz használatának a betanítására is képes;
 • munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik, segítő beszélgetést alkalmaz. Infokommunikációs eszközöket és számítógépet használ.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szívesen közreműködik a támogatásra szorulók gondozásában, nevelésében, fejlesztésében és segítésében, az ehhez fűződő adminisztrációs feladatokban.


Felvételi a szakiskola 9. évfolyamára

A szakiskola a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése, oktatása céljából a többi tanulóval sajátos nevelési igénye miatt együtthaladásra képtelen tanulókat készíti fel szakmai vizsgára és nyújt részükre a munkába álláshoz és az életkezdéshez szükséges ismereteket.

Építőipari ágazat

Szobafestő

Tanulkmányi kód: 0021

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A szobafestő az építőipar befejező szakmái közül az egyik leglátványosabb szakmaterület. A szobafestő szakember feladata a terveknek, és a műszaki leírásnak megfelelően, különféle anyagú és tulajdonságú külső és belső, új és régi felületeken bevonatrendszert alakítani ki, illetve újítani fel. Eközben hagyományos és modern technikákat, anyagokat, eszközöket, szerszámokat, gépeket használ. A felületeket kreatív módon díszíti és megóvja a környezeti hatásokkal szemben. A megfelelő bevonatrendszer kialakításához elengedhetetlen a szakszerű felületdiagnosztika, a felület, előkészítése, előkezelése. Tevékenységét a kézi és gépi festési technológiák alkalmazásával önállóan, a munka-, környezetvédelmi-, és biztonsági előírások betartásával végzi.

Fa és bútoripar ágazat

Asztalosipari szerelő

Tanulkmányi kód: 0022

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Faipari, bútoripari, épületasztalosipari gyártmányok alkatrészeit, elemeit összeállítja, szereli, beépíti. A lapra szerelt bútor alkatrészekből a kötőelemek, vasalatok, ragasztóanyag és a szükséges szerszámok segítségével összeállítja a bútortestet. Az összeszerelt mozgó alkatrészeket, az ajtókat, fiókokat felszereli, beszereli, a szekrénytesthez igazítva beállítja. A műhelyben előszerelést végez, a helyszíni szerelések során a műszaki dokumentációk alapján konyha és szobabútorok, hagyományos és utólag szerelhető ajtók, toló- és harmonika ajtók, ablakok, lépcsők, falburkolatok, álmennyezetek szerelését, beépítését, cseréjét és javítását végzi. Használja a legkorszerűbb kézi szerszámokat, elektromos és akkumulátoros kisgépeket, illetve a telepített berendezéseket, a munkavédelmi utasítások betartásával.

Kreatív ágazat

Textiltermék-összeállító

Tanulkmányi kód: 0023

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A textiltermék-összeállító feladata az egyszerűbb textiltermékek divatlap mellékletből történő másolásával, méretarányos konfekcióipari szabásminta készítése. Elvégzi a ruhaipari termékeken használatos alkatrész technológiák rajzi ábrázolását, értelmezi a műszaki leírásokat, vasalás-és ragasztás technológiát alkalmaz. Felismeri az alkatrészeket és az egyszerűbb textiltermékek készítéséhez kiválasztja a varrógépeket, kiegészítő apparátokat, berendezéseket, azokat biztonságosan üzemelteti. Alkalmazza a műszaki leírások gyártási utasításait a textiltermékek sorozatgyártásában. Képes az üzemi textiltermékek sorozatgyártására műveletbeosztásban.

Turizmus-vendéglátás ágazat

Szakácssegéd

Tanulkmányi kód: 0024

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A szakácssegéd a meleg és hidegkonyhai munka során kiegészítő és segítő munkát végez. Feladata a szakácsok munkájának segítése. Napi munkatevékenységét felettesei utasítása alapján végzi. Konkrét feladatai közé tartozik a vendéglátó termelés során használtalapanyagok és nyersanyagok tisztítása és előkészítése. Zöldségeket, gyümölcsöket tisztít, pucol, darabol, szeletel és előkészíti azokat a főzéshez, sütéshez. Felelőssége a konyha tisztántartása, higiénia előírások betartása. Munkáját és feladatait mindenesetben nagy odafigyeléssel és pontossággal végzi.

Copyright © 2009 Gubody Ferenc Szakképző Iskola