Gubody Ferenc Szakképző Iskola
Cím: 2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.
Tel: 06-53/500-574
Email: info@gubody.t-online.hu
 

Kezdőlap   

Hírek   

Iskolánk   

Névadónk   

Iskolánk Dolgozói    

Eseménynaptár   

Képzések   

Szakgimnázium 

Szakközépiskola 

Szakiskola 

Dokumentumok   

Emlékkönyv   

Médiatár   

Linkek   

Elérhetőség   

Alapítvány   

 

Pályázatok   

   

 

 

 

 

 
 
Képzések

SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS

2018/2019-es tanévtől:

SZAKISKOLÁT VÉGZETTEK KÖZÉPISKOLÁJA
(érettségire felkészítő képzés)
Esti tagozaton

 • szakmunkás bizonyítvánnyal rendelekzőknek 2 éves
 • esti képzés keretében, korhatár nélkül
 • heti 2-3 alkalommal a délutáni és esti órákban vagy szombaton
  (15.30 - 20.00 között)

A képzés során tanítandó tantárgyak 2 éves képzés esetén:

 • Magyar nyelv és irodalom
 • Matematika
 • Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
 • Természetismeret
 • Informatika
 • Idegen nyelv (angol, német)
 • Földrajz

Érettségi vizsga: (középszintű)

 • Négy kötelező tantárgy:
  Matematika
  Magyar nyelv és irodalom
  Történelem
  Idegen nyelv
 • Ötödik érettségi tantárgyként beszámításra kerül a szakmunkás, illetve a szakiskolai bizonyítványban szereplő szakmai tárgy.
 • Választható tantárgyak:
  Informatika
  Földrajz

 


Tandíjas:

LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ
OKJ 54 344 11

Emeltszintű képesítés, érettségizetteknek, időtartama 2 év

Képzés Időtartama: 2 év

Szükséges iskolai előképzettség: Érettségi vizsga

Modulok:

- 11499-12-Foglalkoztatás II.
- 11498-12-Foglalkoztatás I.
- 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása
- 1506-16-Vállalkozásfinnanszírozási és adózási feladatok
- 10496-16-Közlekedés-szállítási alapok
- 10501-16-Szállítmányozási ügyintézői feladatok
- 10034-16-Logisztikai ügyintéző feladatok
- 10036-16-A raktáros feladatai
- 11781-16-A raktárvezető feladatai
- 10070-12-Munkahelyi kommunikáció
- 10651-12-Vezetési, jogi, gazdasági, marketing ismeretek;
Vállalkozási ügyintéző mellékszakképesítés:
-
10152-16-Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai
- 10153-16-Könyvvezetési feladatok;
- 10154-16-Munkaerő- gazdálkodás.
Pénzügyi ügyintéző és vámügyintéző mellékszakképesítés:
-
10147-12-Gazdálkodási feladatok ellátása;
- 10156-12-Jogi, adójogi feladatok ellátása;
- 10160-12-Vámtarifa feladatok és áruosztályozás;
- 10159-12-Vámjogi feladatok ellátása.

 

PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS
OKJ 54 140 02

Emeltszintű képesítés, érettségizetteknek, időtartama 2 év

Képzés Időtartama: 2 év

Szükséges iskolai előképzettség: Érettségi vizsga

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A Pedagógiai- és családsegítő munkatárs részt vesz a közvetett pedagógiai munkában, illetve annak előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, és az óvodai foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. A pedagógus tanórai, foglalkozási felkészülését segíti, szemléltető eszközök készítésével és adminisztrációs feladatok ellátásával. Részt vesz a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében. Gondozási feladatokat végez, elsősegélyt nyújt, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában. Felügyeli, kíséri a gyermekeket, tanulókat vagy csoportokat. Kapcsolatot tart az intézmény fenntartójával, az ifjúsági referenssel és/vagy ifjúságsegítővel, gyermekvédelmi felelőssel, valamint a szociális és jóléti intézményekkel. Kapcsolatba lép a hátrányos helyzetű gyerekekkel és családjaikkal. Hátrányos helyzetű gyereket, családot támogat. Családpedagógiai gondozási feladatokat végez. Részt vesz az intézményi adminisztrációs feladatokban, dokumentálásban.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • az oktatási – nevelési feladatokat értelmezni
 • gyerek és ifjúságvédelmi teendőket ellátni
 • ismerni a szociális intézményrendszereket, tudja, hogy probléma esetén mely intézmény illetékes a megoldásban
 • szorosan együttműködni az osztályfőnökökkel és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel. a legfontosabb szociális témákban is
 • a szociális problémák felismerésére, és azok megoldására az osztályfőnökökkel és gyermek és ifjúságvédelmi felelősökkel és együttműködik velük
 • figyelemmel kísérni a gyermekeket és az iskola tanulóit problémás (tanulmányi, szociális, stb.) helyzetekben
 • differenciált bánásmód alkalmazására
 • a különleges bánásmódot igénylő családok és gyermek felismerésére
 • a szabadidős tevékenységek önálló szervezésére
 • foglalkozások, tanórák eszközeinek előkészítésére
 • ügyeleti feladatok ellátására

Modulok:

- 11500-12: Munkahelyi egészség és biztonság
- 11499-12: Foglalkoztatás II.
- 11498-12: Foglalkoztatás I.
- 11464-12: Pedagógiai, pszichológiai feladatok
- 11467-12: Oktatási tevékenység
- 11468-12: Kapcsolat a családokkal
- 11469-12: Családpedagógiai gondozás

 

Kifutó képzéseink:

NAPPALI SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS

A szakgimnáziumban az általános és a szakmai képzést, azt kiterjesztő, megerősítő és a további műveltség megszerzését elősegítő nevelő-oktató tevékenység folyik. A szakgimnáziumi fejlesztési követelmények, tevékenységek és tartalmak biztosítják az általános műveltség továbbépítését, valamint a szakmai képzést, az érettségi vizsgára és a felsőfokú tanulmányokra vagy a munkába állásra való felkészülést.

A képzés során tanítandó tantárgyak:
Magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, szakmai idegen nyelv, matematika, történelem, etika, fizika, földrajz, művészetek, informatika, testnevelés, szakmai tárgyak

Az érettségi vizsga  (középszintű):
Négy kötelező (magyar, történelem, matematika, idegen nyelv) és egy a tanuló által választott tantárgyból áll.

Nappali munkarendben: 14 és 25 év közöttiek részére.
Jelentkezhetnek: a tanulmányi területre enyhén értelmi fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is.
Felvétel: a tanulmányi eredmények alapján.

A képzésbe történő belépés feltételei: alapfokú iskolai végzettség

 

LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ
OKJ: 54 344 11
XL. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat
Vállalkozási ügyintéző vagy
Pénzügyi ügyintéző és vámügyintéző mellékszakképesítéssel

 

Modulok:
- 11499-12-Foglalkoztatás II.
- 11498-12-Foglalkoztatás I.
- 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása
- 1506-16-Vállalkozásfinnanszírozási és adózási feladatok
- 10496-16-Közlekedés-szállítási alapok
- 10501-16-Szállítmányozási ügyintézői feladatok
- 10034-16-Logisztikai ügyintéző feladatok
- 10036-16-A raktáros feladatai
- 11781-16-A raktárvezető feladatai
- 10070-12-Munkahelyi kommunikáció
- 10651-12-Vezetési, jogi, gazdasági, marketing ismeretek;
Vállalkozási ügyintéző mellékszakképesítés:
-
10152-16-Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai
- 10153-16-Könyvvezetési feladatok;
- 10154-16-Munkaerő- gazdálkodás.
Pénzügyi ügyintéző és vámügyintéző mellékszakképesítés:
-
10147-12-Gazdálkodási feladatok ellátása;
- 10156-12-Jogi, adójogi feladatok ellátása;
- 10160-12-Vámtarifa feladatok és áruosztályozás;
- 10159-12-Vámjogi feladatok ellátása.

 SZAKISKOLÁT VÉGZETTEK KÖZÉPISKOLÁJA
(érettségire felkészítő képzés)
Esti tagozaton

 • szakmunkás bizonyítvánnyal rendelekzőknek 2 éves
 • esti képzés keretében, korhatár nélkül
 • heti 2-3 alkalommal a délutáni és esti órákban
  (15.30 - 20.00 között)

A képzés során tanítandó tantárgyak 2 éves képzés esetén:

 • Magyar nyelv és irodalom
 • Matematika
 • Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
 • Természetismeret
 • Informatika
 • Idegen nyelv (angol, német)
 • Földrajz

Érettségi vizsga: (középszintű)

 • Négy kötelező tantárgy:
  Matematika
  Magyar nyelv és irodalom
  Történelem
  Idegen nyelv
 • Ötödik érettségi tantárgyként beszámításra kerül a szakmunkás, illetve a szakiskolai bizonyítványban szereplő szakmai tárgy.

 

 

Copyright © 2009 Gubody Ferenc Szakképző Iskola