Gubody Ferenc Szakképző Iskola
Cím: 2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.
Tel: 06-53/500-574
Email: info@gubody.t-online.hu
 

Kezdőlap   

Hírek   

Iskolánk   

Névadónk   

Felvételi 2020/2021-re   

Eseménynaptár   

Képzések   

Szakgimnázium 

Szakközépiskola 

Szakiskola 

Dokumentumok   

Emlékkönyv   

Médiatár   

Linkek   

Elérhetőség   

Alapítvány   

 

Pályázatok   

   

 

 

 

 

 
 
Képzések

SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS

2019/2020-as tanévtől:

NAPPALI SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS

A szakgimnáziumban az általános és a szakmai képzést, azt kiterjesztő, megerősítő és a további műveltség megszerzését elősegítő nevelő-oktató tevékenység folyik. A szakgimnáziumi fejlesztési követelmények, tevékenységek és tartalmak biztosítják az általános műveltség továbbépítését, valamint a szakmai képzést, az érettségi vizsgára és a felsőfokú tanulmányokra vagy a munkába állásra való felkészülést.

A képzés során tanítandó tantárgyak:
Magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, szakmai idegen nyelv, matematika, történelem, etika, fizika, földrajz, művészetek, informatika, testnevelés, pénzügyi és vállalkozói ismeretek, szakmai tárgyak

Az érettségi vizsga  (középszintű):
Négy kötelező (magyar, történelem, matematika, idegen nyelv) és a szakmai tantárgyból áll.

Nappali munkarendben: 14 és 25 év közöttiek részére.
Jelentkezhetnek: a tanulmányi területre enyhén értelmi fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is.
Felvétel: a tanulmányi eredmények alapján.

A képzésbe történő belépés feltételei: alapfokú iskolai végzettség

LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ
OKJ: 54 344 11
XL. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A logisztikai és szállítmányozási ügyintéző feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása, valamint a szállítmányozási tevékenységgel kapcsolatban összehangolni, megtervezni és megszervezni az áru továbbítását a legoptimálisabb módon, a vezetői döntéseknek és iránymutatásoknak megfelelően.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • termék vagy szolgáltatás rendelése, beszerzése, értékesítése lebonyolításában feladatokat ellátni,
 • tervezési feladatokat végezni az ellátási, készletezési, termelési folyamatokban,
 • kezelni a reklamációs eseteket,
 • elvégezni a raktár adminisztrációjával és vezetésével kapcsolatos teendőket,
 • belföldi és nemzetközi szállítmányozással kapcsolatos tevékenységet végezni,
 • fuvarozási, szállítmányozási és szállítmánybiztosítási szerződéseket előkészíteni,
 • árukárok kivizsgálásában, kárügyek intézésében közreműködni,
 • fuvar- és szállítmányozói okmányokat kiállítani, ellenőrizni,
 • kapcsolatot tartani hatóságokkal, szervezetekkel, partnerekkel, ügyfelekkel,
 • döntés-előkészítéssel, információgyűjtéssel, elemzéssel segíteni a menedzsmentet,
 • a munkájához tartozó informatikai és irodai eszközöket, valamint ügyviteli szoftvereket kezelni,
 • különféle dokumentumokat elkészíteni és kitölteni számítógép használatával,
 • használni a munkájához szükséges internetes felületeket,
 • idegen nyelven kommunikálni szóban és írásban, és
 • megérteni és alkalmazni az idegen nyelvű szakmai kifejezéseket.

Modulok:

- 11499-12-Foglalkoztatás II.
- 11498-12-Foglalkoztatás I.
- 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása
- 1506-16-Vállalkozásfinnanszírozási és adózási feladatok
- 10147-12-Gazdálkodási feladatok ellátása;
- 10496-16-Közlekedés-szállítási alapok
- 10156-12-Jogi, adójogi feladatok ellátása;
- 10160-12-Vámtarifa feladatok és áruosztályozás;
- 10159-12-Vámjogi feladatok ellátása;
- 10501-16-Szállítmányozási ügyintézői feladatok;
- 10036-16-Logisztikai ügyintéző feladatmodul
- 10036-16-A raktáros feladatai
- 11781-16-A raktárvezető feladatai
- 10070-12-Munkahelyi kommunikáció
- 10651-12-Vezetési, jogi, gazdasági, marketing ismeretek;

 

 


ESTI SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS

SZAKISKOLÁT VÉGZETTEK KÖZÉPISKOLÁJA
(érettségire felkészítő képzés)
Esti tagozaton

 • szakmunkás bizonyítvánnyal rendelekzőknek 2 éves
 • esti képzés keretében, korhatár nélkül
 • heti 2-3 alkalommal a délutáni és esti órákban vagy szombaton
  (15.30 - 20.00 között)

A képzés során tanítandó tantárgyak 2 éves képzés esetén:

 • Magyar nyelv és irodalom
 • Matematika
 • Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
 • Természetismeret
 • Informatika
 • Idegen nyelv (angol, német)
 • Földrajz

Érettségi vizsga: (középszintű)

 • Négy kötelező tantárgy:
  Matematika
  Magyar nyelv és irodalom
  Történelem
  Idegen nyelv
 • Ötödik érettségi tantárgyként beszámításra kerül a szakmunkás, illetve a szakiskolai bizonyítványban szereplő szakmai tárgy.
 • Választható tantárgyak:
  Informatika
  Földrajz

 

 

LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ
OKJ 54 344 11

Emeltszintű képesítés, érettségizetteknek, időtartama 2 év

Képzés Időtartama: 2 év

Szükséges iskolai előképzettség: Érettségi vizsga

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A logisztikai és szállítmányozási ügyintéző feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása, valamint a szállítmányozási tevékenységgel kapcsolatban összehangolni, megtervezni és megszervezni az áru továbbítását a legoptimálisabb módon, a vezetői döntéseknek és iránymutatásoknak megfelelően.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • termék vagy szolgáltatás rendelése, beszerzése, értékesítése lebonyolításában feladatokat ellátni,
 • tervezési feladatokat végezni az ellátási, készletezési, termelési folyamatokban,
 • kezelni a reklamációs eseteket,
 • elvégezni a raktár adminisztrációjával és vezetésével kapcsolatos teendőket,
 • belföldi és nemzetközi szállítmányozással kapcsolatos tevékenységet végezni,
 • fuvarozási, szállítmányozási és szállítmánybiztosítási szerződéseket előkészíteni,
 • árukárok kivizsgálásában, kárügyek intézésében közreműködni,
 • fuvar- és szállítmányozói okmányokat kiállítani, ellenőrizni,
 • kapcsolatot tartani hatóságokkal, szervezetekkel, partnerekkel, ügyfelekkel,
 • döntés-előkészítéssel, információgyűjtéssel, elemzéssel segíteni a menedzsmentet,
 • a munkájához tartozó informatikai és irodai eszközöket, valamint ügyviteli szoftvereket kezelni,
 • különféle dokumentumokat elkészíteni és kitölteni számítógép használatával,
 • használni a munkájához szükséges internetes felületeket,
 • idegen nyelven kommunikálni szóban és írásban, és
 • megérteni és alkalmazni az idegen nyelvű szakmai kifejezéseket.

Modulok:

- 11499-12-Foglalkoztatás II.
- 11498-12-Foglalkoztatás I.
- 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása
- 1506-16-Vállalkozásfinnanszírozási és adózási feladatok
- 10147-12-Gazdálkodási feladatok ellátása;
- 10496-16-Közlekedés-szállítási alapok
- 10156-12-Jogi, adójogi feladatok ellátása;
- 10160-12-Vámtarifa feladatok és áruosztályozás;
- 10159-12-Vámjogi feladatok ellátása;
- 10501-16-Szállítmányozási ügyintézői feladatok;
- 10036-16-Logisztikai ügyintéző feladatmodul
- 10036-16-A raktáros feladatai
- 11781-16-A raktárvezető feladatai
- 10070-12-Munkahelyi kommunikáció
- 10651-12-Vezetési, jogi, gazdasági, marketing ismeretek;


 

PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS
OKJ 54 140 02

Emeltszintű képesítés, érettségizetteknek, időtartama 2 év

Képzés Időtartama: 2 év

Szükséges iskolai előképzettség: Érettségi vizsga

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A pedagógiai - és családsegítő munkatárs köznevelési intézményekben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű pedagógus irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. A kompetenciahatárokat betartva közreműködik az óvodai tevékenységek, a tanítási órák előkészítésében és lebonyolításában. Tevékenyen részt vesz a gyermek, tanuló higiénés szokásrendszerének kialakításában. Felügyeli, kíséri a gyermeket, tanulót. Részt vesz a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében. Differenciált bánásmódot alkalmaz. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
 • köznyelvi és szakmai szöveget írni
 • információk gyűjtésére
 • a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára
 • adekvát kommunikációra
 • konfliktusmegoldásra
 • általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni
 • a szociális problémák felismerésére
 • a szakmai, etikai szabályok betartására, betartatása a szakmai értékek képviseletére
 • módszeres munkavégzésre
 • tevékenységek, tanórák eszközeinek előkészítésére
 • differenciált bánásmód alkalmazására
 • a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére
 • rendezvények, programok szervezésére
 • ügyeleti feladatok ellátására
 • pontos, következetes munkára

Modulok:

- 11500-12: Munkahelyi egészség és biztonság
- 11499-12: Foglalkoztatás II.
- 11498-12: Foglalkoztatás I.
- 11464-12: Pedagógiai, pszichológiai feladatok
- 11676-16: Családpedagógiai alapismeretek
- 11687-16: Program és szabadidő szervezés
- 11678-16: Kommunikáció és viselkedéskultúra
- 11688-16: Gondozás és egészségnevelés
- 11470-16: Óvodai nevelési feladatok
- 11544-16: Konyhai és udvari feladatok az óvodai dajka tevékenységében
- 11543-16: Takarítási feladatok az óvodai dajka tevékenységében
- 12070-16: Speciális gondozás és egészségvédelem
- 11465-16: Általános gyógypedagógiai feladatok
- 11684-16: Gyógypedagógiai kommunikáció

 

 


Kifutó képzéseink:

NAPPALI SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS

A szakgimnáziumban az általános és a szakmai képzést, azt kiterjesztő, megerősítő és a további műveltség megszerzését elősegítő nevelő-oktató tevékenység folyik. A szakgimnáziumi fejlesztési követelmények, tevékenységek és tartalmak biztosítják az általános műveltség továbbépítését, valamint a szakmai képzést, az érettségi vizsgára és a felsőfokú tanulmányokra vagy a munkába állásra való felkészülést.

A képzés során tanítandó tantárgyak:
Magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, szakmai idegen nyelv, matematika, történelem, etika, fizika, földrajz, művészetek, informatika, testnevelés, szakmai tárgyak

Az érettségi vizsga  (középszintű):
Négy kötelező (magyar, történelem, matematika, idegen nyelv) és a szakmai tantárgyból áll.

Nappali munkarendben: 14 és 25 év közöttiek részére.
Jelentkezhetnek: a tanulmányi területre enyhén értelmi fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is.
Felvétel: a tanulmányi eredmények alapján.

A képzésbe történő belépés feltételei: alapfokú iskolai végzettség

 

LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ
OKJ: 54 344 11
XL. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat
Vállalkozási ügyintéző vagy
Pénzügyi ügyintéző és vámügyintéző mellékszakképesítéssel

 

Modulok:
- 11499-12-Foglalkoztatás II.
- 11498-12-Foglalkoztatás I.
- 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása
- 1506-16-Vállalkozásfinnanszírozási és adózási feladatok
- 10496-16-Közlekedés-szállítási alapok
- 10501-16-Szállítmányozási ügyintézői feladatok
- 10034-16-Logisztikai ügyintéző feladatok
- 10036-16-A raktáros feladatai
- 11781-16-A raktárvezető feladatai
- 10070-12-Munkahelyi kommunikáció
- 10651-12-Vezetési, jogi, gazdasági, marketing ismeretek;
Vállalkozási ügyintéző mellékszakképesítés:
-
10152-16-Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai
- 10153-16-Könyvvezetési feladatok;
- 10154-16-Munkaerő- gazdálkodás.
Pénzügyi ügyintéző és vámügyintéző mellékszakképesítés:
-
10147-12-Gazdálkodási feladatok ellátása;
- 10156-12-Jogi, adójogi feladatok ellátása;
- 10160-12-Vámtarifa feladatok és áruosztályozás;
- 10159-12-Vámjogi feladatok ellátása.

 SZAKISKOLÁT VÉGZETTEK KÖZÉPISKOLÁJA
(érettségire felkészítő képzés)
Esti tagozaton

 • szakmunkás bizonyítvánnyal rendelekzőknek 2 éves
 • esti képzés keretében, korhatár nélkül
 • heti 2-3 alkalommal a délutáni és esti órákban
  (15.30 - 20.00 között)

A képzés során tanítandó tantárgyak 2 éves képzés esetén:

 • Magyar nyelv és irodalom
 • Matematika
 • Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
 • Természetismeret
 • Informatika
 • Idegen nyelv (angol, német)
 • Földrajz

Érettségi vizsga: (középszintű)

 • Négy kötelező tantárgy:
  Matematika
  Magyar nyelv és irodalom
  Történelem
  Idegen nyelv
 • Ötödik érettségi tantárgyként beszámításra kerül a szakmunkás, illetve a szakiskolai bizonyítványban szereplő szakmai tárgy.

 

 

Copyright © 2009 Gubody Ferenc Szakképző Iskola